Så gör du ren din bastu

Om det är så att du har en bastu, så är det bra att då och då göra rent den. Det så att den alltid håller sig ren och fräsch. När du ska städa, se till att börja med lavar, golv och väggar. Dessa är det som blir snabbast smutsiga. De ska tvättas samt skuras vid behov. Du kan då använda dig av vanligt såpvatten samt en mjuk trasa. Skölj av med kallt vatten. Se dock upp för ammoniak i rengöringsmedel, ammoniak avger giftig ånga och gör träet grått.

Rengör bastustenarna

En eller ett par gånger om året behöver bastustenarna gås igenom. Om stenar har spruckit, ersätt dem med nya. Ta ur alla stenar ur behållaren och dammsug där samt ta bort eventuella kalkavlagringar. Se alltid till att värmeelementen inte syns bakom stenarna.

Tätningslister och ventilation

Du bör även gå igenom tätningslister vid bastudörrar och glaspartier då och då, eftersom att där kan det samlas fukt. Det kan göra att listerna spricker. Det är bra att impregnera listerna med olja. Kontrollera även att ventilationen i bastun inte satts igen av damm eller andra partiklar. Dammsug och torka rent vid behov.

Olja in trädetaljer

En gång om året är det bra om du ser till att olja in alla trädetaljer med olja avsedd för bastu, till exempelvis paraffinolja. Oljan minskar vatteninträngningen i träet, vilket i sin tur minskar sprickbildningen.

Om du ska flytta, så kan du anlita Jourstäd, besök dem på https://jourstadsverige.se/flyttstadning-pitea/. Du kan höra med dem om det ingår städ av bastu. 

21 Mar 2021